Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC829
Název záměru: Stavba haly nosnic v Dyníně
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: §4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceDynínDynín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2017 15:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mavela a.s. Dynín, Dynín 81, 373 64 Dynín
IČ oznamovatele: 46683526
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 25.07.2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC829_oznameni.pdf (5214 kB) - 10.08.2017 15:43:51
Informace o oznámení: JHC829_infOznam.pdf (64 kB) - 11.07.2017 09:52:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.08.2017
Datum nabytí právní moci: 15.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC829_zjistovaci.pdf (80 kB) - 10.08.2017 15:45:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: