Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC830
Název záměru: Recyklační třídící linky v areálu skládky Lověšice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovPřídolíLověšice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: Tue Sep 26 07:29:14 CEST 2017
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s., Václavská 316/12, Nové Město 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 28618238
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2017
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC830_oznameni.pdf (1499 kB) - 12.07.2017 11:01:11
Informace o oznámení: JHC830_infOznam.zip (19444 kB) - 12.07.2017 11:01:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Sep 25 00:00:00 CEST 2017
Datum nabytí právní moci: Thu Oct 26 00:00:00 CEST 2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC830_zjistovaci.zip (12907 kB) - 26.09.2017 07:29:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: