Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC840
Název záměru: Středisko likvidace odpadů Fedrpuš, skládka, IV. a V. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecDolní PěnaDolní Pěna
Jihočeský krajJindřichův HradecJindřichův HradecOtín u Jindřichova Hradce
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.11.2017 10:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKO SKLÁDKA spol. s r.o.,Václavská 609/3, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ oznamovatele: 60838841
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.11.2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC840_oznameni.zip (20458 kB) - 13.10.2017 11:13:41
Informace o oznámení: JHC840_infOznam.pdf (214 kB) - 13.10.2017 11:13:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2017
Datum nabytí právní moci: 28.12.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC840_zjistovaci.pdf (294 kB) - 27.11.2017 10:25:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Jindřichův Hradec
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: