Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC843
Název záměru: Rozšíření skládky odpadů Klenovice II
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborKlenoviceKlenovice u Soběslavi
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.12.2017 15:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor
IČ oznamovatele: 62502565
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2017
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: JHC843_oznameni.zip (31540 kB) - 24.10.2017 10:32:15
Informace o oznámení: JHC843_infOznam.pdf (1630 kB) - 24.10.2017 10:32:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2017
Datum nabytí právní moci: 20.01.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC843_zjistovaci.pdf (7409 kB) - 20.12.2017 15:45:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Soběslav
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: