Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC848
Název záměru: Dostavba areálu Propesko firmy Partner in Pet Food CZ s.r.o. -Veselí nad Lužnicí
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/98
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborVeselí nad LužnicíVeselí nad Lužnicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2018 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Partner in Pet Food CZ s.r.o., Bucharova 1423/6, 15800 Praha - Stodůlky
IČ oznamovatele: 24167819
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.01.2018
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC848_oznameni.zip (54224 kB) - 21.12.2017 13:10:06
Informace o oznámení: JHC848_infOznam.pdf (367 kB) - 21.12.2017 13:10:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2018
Datum nabytí právní moci: 03.03.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC848_zjistovaci.zip (1161 kB) - 31.01.2018 13:40:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Veselí nad Lužnicí
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: