Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC849
Název záměru: Řízená skládka odpadů Blatná – Hněvkov - IV. etapa
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceBlatnáHněvkov u Mačkova
Jihočeský krajStrakoniceSedliceNěmčice u Sedlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: Mon Feb 12 13:10:18 CET 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technické služby města Blatné, třída T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
IČ oznamovatele: 63250748
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Dec 20 00:00:00 CET 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC849_oznameni.zip (15831 kB) - 20.12.2017 08:31:16
Informace o oznámení: JHC849_infOznam.pdf (235 kB) - 20.12.2017 08:28:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Feb 07 00:00:00 CET 2018
Datum nabytí právní moci: Sat Mar 10 00:00:00 CET 2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC849_zjistovaci.pdf (295 kB) - 12.02.2018 13:10:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: