Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC851
Název záměru: Výkrm brojlerů Lažánky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceLažánkyLažánky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2018 13:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Výkrm Tagrea, s.r.o., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora
IČ oznamovatele: 26102463
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 09.02.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC851_oznameni.zip (13784 kB) - 10.01.2018 11:27:43
Informace o oznámení: JHC851_infOznam.pdf (1559 kB) - 10.01.2018 11:27:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2018
Datum nabytí právní moci: 22.03.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC851_zjistovaci.docx (111 kB) - 26.03.2018 13:24:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Blatná
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: