Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC864
Název záměru: Novostavba odchovny jalovic - Strunkovice nad Blanicí
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeStrunkovice nad BlanicíStrunkovice nad Blanicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.07.2018 12:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEMPO-VOS a.s., Strunkovice nad Blanicí 296, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
IČ oznamovatele: 25166271
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2018
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC864_oznameni.pdf (2126 kB) - 31.05.2018 12:38:20
Informace o oznámení: JHC864_infOznam.pdf (1607 kB) - 31.05.2018 12:38:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2018
Datum nabytí právní moci: 28.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC864_zjistovaci.pdf (459 kB) - 17.07.2018 12:08:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: