Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC867
Název záměru: CSPPark Jindřichův Hradec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecJindřichův HradecJindřichův Hradec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.09.2018 10:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CSPPark Jindřichův Hradec, s.r.o.
IČ oznamovatele: 05851572
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC867_oznameni.zip (17403 kB) - 26.07.2018 09:22:03
Informace o oznámení: JHC867_infOznam.pdf (333 kB) - 01.08.2018 13:18:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC867_zjistovaci.pdf (497 kB) - 07.09.2018 10:38:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC867_infZjistovaci.zip (628 kB) - 07.09.2018 10:48:59
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Jindřichův Hradec
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: