Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC868
Název záměru: Kompostárna Jarošovice s.r.o., bioplynová stanice, kompostovací hala, kompostovací plochy
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceTýn nad VltavouTýn nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.09.2018 07:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOMPOSTÁRNA JAROŠOVICE , s.r.o., Jarošovice 829, 375 01 Týn nad Vltavou
IČO oznamovatele: 28105508
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC868_oznameni.zip (21908 kB) - 27.07.2018 10:46:55
Informace o oznámení: JHC868_infOznam.pdf (263 kB) - 01.08.2018 13:55:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2018
Datum nabytí právní moci: 16.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC868_zjistovaci.pdf (306 kB) - 18.09.2018 07:41:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
JihočeskýČeské BudějoviceMěstský úřad Týn nad Vltavou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: