Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC869
Název záměru: Gigant Třeboň - k. ú. Břilice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/58;II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecTřeboňBřilice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2018 13:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DSV.CZ s.r.o., Otín 86, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ oznamovatele: 26092131
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC869_oznameni.zip (13755 kB) - 08.08.2018 12:21:02
Informace o oznámení: JHC869_infOznam.pdf (377 kB) - 08.08.2018 12:21:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2018
Datum nabytí právní moci: 09.11.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC869_zjistovaci.pdf (550 kB) - 10.10.2018 13:53:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: