Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC876
Název záměru: Zvýšení kapacity skládky Milevsko - Jenišovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC876_duvodyUkonceni.pdf (308 kB) - 28.11.2018 09:21:20
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekMilevskoNěžovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2018 09:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Služby Města Milevska s.r.o.
IČ oznamovatele: 49061186
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 17.11.2018
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: JHC876_oznameni.pdf (22275 kB) - 19.10.2018 11:09:45
Informace o oznámení: JHC876_infOznam.pdf (333 kB) - 19.10.2018 11:09:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: