Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC879
Název záměru: Zimoviště pro masný skot – Studená Voda
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekDobevNepodřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2019 11:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělsko-obchodní družstvo M Á J, 398 21, Kestřany 136
IČ oznamovatele: 00112402
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 26.12.2018
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC879_oznameni.pdf (2271 kB) - 26.11.2018 13:28:43
Informace o oznámení: JHC879_infOznam.pdf (318 kB) - 26.11.2018 13:28:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC879_zjistovaci.pdf (409 kB) - 08.01.2019 11:17:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Písek
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: