Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC886
Název záměru: Produkční stáj Opařany II
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborOpařanyOpařany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.03.2019 09:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Opařany, Stádlec 66, 391 62 Opařany
IČ oznamovatele: 00114855
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 19.02.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC886_oznameni.zip (8539 kB) - 18.01.2019 13:58:39
Informace o oznámení: JHC886_infOznam.pdf (324 kB) - 18.01.2019 13:58:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC886_zjistovaci.pdf (435 kB) - 06.03.2019 09:15:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: