Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC892
Název záměru: Areál Animal
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceÚsilnéÚsilné
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.05.2019 14:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Gabriela Cikánová, Topolová 1875/11a, 370 08 České Budějovice 6
IČO oznamovatele: 40733319
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 25.04.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC892_oznameni.zip (5007 kB) - 26.03.2019 12:28:25
Informace o oznámení: JHC892_infOznam.pdf (320 kB) - 26.03.2019 12:27:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2019
Datum nabytí právní moci: 07.06.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC892_zjistovaci.pdf (349 kB) - 07.05.2019 14:31:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: