Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC897
Název záměru: Recyklační plocha na stavební odpad Fedrpuš
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecJindřichův HradecOtín u Jindřichova Hradce
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2019 07:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO oznamovatele: 49356089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC897_oznameni.zip (28470 kB) - 24.05.2019 12:45:05
Informace o oznámení: JHC897_infOznam.pdf (156 kB) - 27.05.2019 09:01:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2019
Datum nabytí právní moci: 08.08.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC897_zjistovaci.pdf (207 kB) - 09.07.2019 07:04:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: