Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC902
Název záměru: Farma Sedlice – zpopelňovací zařízení živočišných tkání
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC902_duvodyUkonceni.pdf (232 kB) - 26.07.2019 08:42:26
Zařazení: II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceSedliceSedlice u Blatné
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.07.2019 08:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ANIMO Žatec, a.s., 440 01, Lišany 33
IČ oznamovatele: 00044628
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.07.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC902_oznameni.zip (4796 kB) - 14.06.2019 10:43:11
Informace o oznámení: JHC902_infOznam.pdf (268 kB) - 14.06.2019 10:43:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Blatná
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: