Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC907
Název záměru: Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC907_duvodyUkonceni.pdf (237 kB) - 13.08.2019 08:45:33
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceBorovanyBorovany
Jihočeský krajČeské BudějoviceBorovanyVrcov
Jihočeský krajČeské BudějoviceLedeniceLedenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.08.2019 08:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Růžov a.s.
IČ oznamovatele: 25961942
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2019
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC907_oznameni.zip (27924 kB) - 11.07.2019 13:35:59
Informace o oznámení: JHC907_infOznam.pdf (287 kB) - 11.07.2019 13:38:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: