Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC908
Název záměru: Modernizace farmy Ratibořské Hory
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborRatibořské HoryDub u Ratibořských Hor
Jihočeský krajTáborRatibořské HoryRatibořské Hory
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2019 08:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RYNAGRO a.s., Rynárecká 1742, 393 01 Pelhřimov
IČ oznamovatele: 26080125
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2019
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC908_oznameni.pdf (3550 kB) - 30.07.2019 13:44:58
Informace o oznámení: JHC908_infOznam.pdf (256 kB) - 30.07.2019 13:44:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2019
Datum nabytí právní moci: 15.10.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC908_zjistovaci.pdf (364 kB) - 01.10.2019 08:08:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Tábor
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: