Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC913
Název záměru: Modernizace farmy Rakovice - výkrm býků
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekRakoviceRakovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 09:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Čimelice, Rakovice 118, 398 04
IČO oznamovatele: 12895431
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 31.10.2019
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: JHC913_oznameni.zip (10343 kB) - 01.10.2019 08:30:03
Informace o oznámení: JHC913_infOznam.pdf (158 kB) - 01.10.2019 08:30:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2019
Datum nabytí právní moci: 19.12.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC913_zjistovaci.pdf (210 kB) - 19.11.2019 09:20:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Mirotice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: