Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC915
Název záměru: Areál firmy Akrematorium, s.r.o.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceStrakoniceStrakonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.11.2019 13:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Akrematorium, s.r.o., Hoštice 12, 387 01 Volyně
IČO oznamovatele: 07609833
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 07.11.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC915_oznameni.zip (5425 kB) - 08.10.2019 13:43:18
Informace o oznámení: JHC915_infOznam.pdf (228 kB) - 08.10.2019 13:43:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2019
Datum nabytí právní moci: 19.12.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC915_zjistovaci.pdf (485 kB) - 18.11.2019 13:24:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: