Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC918
Název záměru: Farma Sedlice – zpopelňovací zařízení živočišných tkání
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceSedliceSedlice u Blatné
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2019 08:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ANIMO Žatec, a.s., 440 01, Lišany 33
IČ oznamovatele: 00044628
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 07.12.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC918_oznameni.zip (4685 kB) - 06.11.2019 12:59:39
Informace o oznámení: JHC918_infOznam.pdf (268 kB) - 07.11.2019 10:20:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2019
Datum nabytí právní moci: 18.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHC918_zjistovaci.pdf (353 kB) - 18.12.2019 08:40:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Blatná
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: