Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC919
Název záměru: Zařízení k využívání odpadů – výroba certifikovaného rekultivačního materiálu v areáu JIP Papírny Větřní a.s.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovVětřníHašlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.11.2019 13:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JIP – Papírny Větřní a.s., Papírenská 2, 382 11 Větřní
IČO oznamovatele: 45022526
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 13.12.2019
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC919_oznameni.zip (16123 kB) - 13.11.2019 13:55:47
Informace o oznámení: JHC919_infOznam.pdf (163 kB) - 13.11.2019 13:55:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: