Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC927
Název záměru: Zařízení pro výrobu rekultivačních materiálů v areálu skládky Lověšice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovPřídolíLověšice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2020 15:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s., Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO oznamovatele: 28618238
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 12.02.2020
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC927_oznameni.zip (16993 kB) - 13.01.2020 13:34:33
Informace o oznámení: JHC927_infOznam.pdf (255 kB) - 13.01.2020 13:34:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.02.2020
Datum nabytí právní moci: 31.03.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHC927_zjistovaci.docx (154 kB) - 13.05.2020 15:34:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: