Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC945
Název záměru: Stavební úpravy stáje OMD se změnou využívání na stáj pro výkrm brojlerů - farma Rábín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeMaloviceMalovice u Netolic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.09.2020 10:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN, Malovice 31, 384 11
IČ oznamovatele: 25182421
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 13.09.2020
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: JHC945_oznameni.zip (2807 kB) - 13.08.2020 09:14:14
Informace o oznámení: JHC945_infOznam.pdf (187 kB) - 13.08.2020 09:14:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2020
Datum nabytí právní moci: 27.10.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHC945_zjistovaci.pdf (218 kB) - 24.09.2020 10:15:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: