Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC947
Název záměru: Pokračování těžby v lokalitě Kožlí u Čížové
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekPředoticeKožlí u Čížové
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.10.2020 08:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, Svinov, 721 00 Ostrava
IČ oznamovatele: 19452011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 19.09.2020
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: JHC947_oznameni.zip (42207 kB) - 20.08.2020 09:47:48
Informace o oznámení: JHC947_infOznam.pdf (140 kB) - 20.08.2020 09:47:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2020
Datum nabytí právní moci: 06.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHC947_zjistovaci.pdf (266 kB) - 06.10.2020 08:26:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoObvodní báňský úřad Plzeň
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoObvodní báňský úřad Plzeň
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: