Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC951
Název záměru: Stavba haly pro výkrm kuřat – farma Chlum
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHC951_duvodyUkonceni.pdf (130 kB) - 16.10.2020 09:26:09
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovKřemžeChlum u Křemže
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2020 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže, Chlum 178, 382 03 Křemže
IČ oznamovatele: 00109959
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.10.2020
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: JHC951_oznameni.zip (5300 kB) - 15.09.2020 07:49:42
Informace o oznámení: JHC951_infOznam.pdf (140 kB) - 07.09.2020 10:03:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: