Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC957
Název záměru: Přírodní koupací biotop Dolní Dvořiště
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/116
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovDolní DvořištěDolní Dvořiště
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2021 14:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Dolní Dvořiště, Dolní Dvořiště 62, 382 72 Dolní Dvořiště
IČ oznamovatele: 00245844
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2020
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC957_oznameni.zip (46997 kB) - 27.11.2020 09:40:42
Informace o oznámení: JHC957_infOznam.pdf (139 kB) - 27.11.2020 09:40:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHC957_zjistovaci.pdf (261 kB) - 12.01.2021 14:01:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Kaplice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: