Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC958
Název záměru: Modernizace a optimalizace výrobního areálu FRONIUS Česká republika s.r.o., Český Krumlov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovČeský KrumlovPřísečná-Domoradice
Jihočeský krajČeský KrumlovČeský KrumlovVyšný
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2021 12:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FRONIUS Česká republika s.r.o., Tovární 170, 381 01 Český Krumlov - Domoradice
IČ oznamovatele: 15887022
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 30.12.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC958_oznameni.zip (17998 kB) - 27.11.2020 20:45:27
Informace o oznámení: JHC958_infOznam.pdf (160 kB) - 30.11.2020 11:21:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2021
Datum nabytí právní moci: 12.02.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHC958_zjistovaci.pdf (259 kB) - 12.01.2021 12:00:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Český Krumlov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: