Podlimitní záměry
Kód záměru: JHC963P
Název záměru: Samoobslužná čerpací stanice CNG v areálu ČS PHM „Emi tank“ na parcele p.č. 1125/20 a st. 1225/21 v k.ú. Vimperk
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2018 10:53
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/86
Umístění:
Oznamovatel: ZLINER ENERGY a.s.
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vyloučen vliv
Text sdělení: JHC963P_textSdeleni.pdf (277 kB) - 20.02.2018 10:53:23