Podlimitní záměry
Kód záměru: JHC964P
Název záměru: „Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce“ pův. podlimit body 1.3,1.4
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2018 10:57
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/52
Umístění:
Oznamovatel: VH - TRES spol. s.r.o.
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vyloučen vliv
Text sdělení: JHC964P_textSdeleni.pdf (402 kB) - 20.02.2018 10:57:15