Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC968
Název záměru: Malonty - zimoviště
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovMalontyMalonty
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2021 12:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BEMAGRO s.r.o., Malonty 101, 382 91
IČ oznamovatele: 60071222
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 27.03.2021
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: JHC968_oznameni.pdf (4206 kB) - 25.02.2021 09:26:25
Informace o oznámení: JHC968_infOznam.pdf (164 kB) - 02.03.2021 07:30:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2021
Datum nabytí právní moci: 01.05.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHC968_zjistovaci.pdf (226 kB) - 31.03.2021 12:33:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Kaplice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: