Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC974
Název záměru: Stavební úpravy stáje pro prasata se změnou užívání na stáj pro výkrm brojlerů - farma Výkrmna prasat Jarošov nad Nežárkou
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/68;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecJarošov nad NežárkouMatějovec nad Nežárkou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Oznamovatel: BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s., Jarošov nad Nežárkou 239, 378 41 Jarošov nad Nežárkou
IČO oznamovatele: 48201987
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2021 06:46
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 17.06.2021
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: JHC974_oznameni.zip (3383 kB) - 19.05.2021 09:33:19
Informace o oznámení: JHC974_infOznam.pdf (138 kB) - 19.05.2021 09:33:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2021
Datum nabytí právní moci: 31.07.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHC974_zjistovaci.pdf (229 kB) - 01.07.2021 06:46:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: