Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC979
Název záměru: Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177, 380 01 Dačice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/55;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecDačiceDačice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2021 07:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČECH-ODPADY s.r.o., Molákova 577/34, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 26068869
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 25.08.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC979_oznameni.zip (2468 kB) - 26.07.2021 13:36:26
Informace o oznámení: JHC979_infOznam.pdf (164 kB) - 26.07.2021 13:36:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2021
Datum nabytí právní moci: 01.10.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHC979_zjistovaci.pdf (202 kB) - 01.09.2021 07:36:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: