Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC980
Název záměru: Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov (II. podání)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC980_duvodyUkonceni.pdf (97 kB) - 05.10.2021 09:00:10
Zařazení: II/55;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceBorovanyVrcov
Jihočeský krajČeské BudějoviceBorovanyVrcov
Jihočeský krajČeské BudějoviceLedeniceLedenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2021 09:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Růžov a.s.
IČ oznamovatele: 25961942
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 27.08.2021
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC980_oznameni.pdf (40663 kB) - 28.07.2021 13:25:36
Informace o oznámení: JHC980_infOznam.pdf (178 kB) - 28.07.2021 13:25:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHC980_zjistovaci.pdf (232 kB) - 07.09.2021 13:32:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: