Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM042
Název záměru: Rekonstr. stájí pro skot na chov prasnic s dochovem selat Ctidružice, okr.Znojmo
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM042_duvodyUkonceni.pdf (181 kB) - 03.09.2018 13:26:45
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoCtidružiceCtidružice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.09.2018 13:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRODRUŽSTVO BLÍŽKOVICE, družstvo, 671 55 Blížkovice 325
IČ oznamovatele: 49448986
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM042_oznameni.doc (6267 kB) - 04.04.2003 09:51:39
Informace o oznámení: JHM042_infOznam.doc (47 kB) - 18.04.2003 07:04:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM042_zjistovaci.doc (1413 kB) - 10.06.2003 10:01:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: