Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1010
Název záměru: Středisko energetického využívání a recyklace surovin Jevišovice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1010_duvodyUkonceni.docx (30 kB) - 23.09.2020 13:48:35
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoJevišoviceJevišovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.09.2020 13:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: INVEST PROJEKT SERVICE ZN, spol. s r.o., Jarošova 1444/22, 669 02 Znojmo
IČ oznamovatele: 29223628
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2012
Zpracovatel oznámení: Vítková Michaela Ing.
Text oznámení záměru: JHM1010_oznameni.pdf (2078 kB) - 23.08.2012 13:05:30
Informace o oznámení: JHM1010_infOznam.doc (55 kB) - 23.08.2012 13:05:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1010_zjistovaci.doc (105 kB) - 01.10.2012 13:00:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: