Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1033
Název záměru: Výrobní a skladovací areál BKR - II. etapa, HALA č. 1, k.ú. Dědice u Vyškova
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovVyškovDědice u Vyškova
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: BKR ČR, s.r.o., Tovární 2, 682 01 Vyškov
IČO oznamovatele: 63675196
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2012 15:37
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2012
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1033_oznameni.pdf (6727 kB) - 13.11.2012 14:19:16
Informace o oznámení: JHM1033_infOznam.doc (54 kB) - 13.11.2012 14:19:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1033_zjistovaci.doc (66 kB) - 12.12.2012 15:37:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: