Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1034
Název záměru: Modernizace farmy pro výkrm býků Ratíškovice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínRatíškoviceRatíškovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2012 15:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZERA, a.s., Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovice
IČ oznamovatele: 63493021
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 04.12.2012
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1034_oznameni.zip (4932 kB) - 14.11.2012 12:37:31
Informace o oznámení: JHM1034_infOznam.doc (67 kB) - 14.11.2012 12:37:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1034_zjistovaci.zip (485 kB) - 10.12.2012 15:44:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1034_infZjistovaci.doc (97 kB) - 10.12.2012 15:44:57
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: