Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1038
Název záměru: Rozšíření práškové lakovny MBlak s r.o., Mlýnská 45, Brno
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoTrnitá
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2013 10:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MBlak s r.o., Mlýnská 45, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 26922568
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 31.12.2012
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: JHM1038_oznameni.pdf (16211 kB) - 11.12.2012 10:03:19
Informace o oznámení: JHM1038_infOznam.pdf (433 kB) - 11.12.2012 10:03:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1038_zjistovaci.zip (3222 kB) - 08.01.2013 10:02:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1038_infZjistovaci.pdf (416 kB) - 08.01.2013 10:02:56
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: