Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1056
Název záměru: Čerpací stanice nafty v areálu společnosti ABC - Tours, spol. s r.o. v Dyji
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.04.2013 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ABC - Tours, spol. s r.o., Velká Michalská 5, 669 02 Znojmo
IČO oznamovatele: 60701986
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 25.03.2013
Zpracovatel oznámení: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Text oznámení záměru: JHM1056_oznameni.pdf (1629 kB) - 05.03.2013 14:22:46
Informace o oznámení: JHM1056_infOznam.doc (60 kB) - 05.03.2013 14:22:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1056_zjistovaci.zip (793 kB) - 02.04.2013 13:40:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1056_infZjistovaci.doc (92 kB) - 02.04.2013 13:40:17
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: