Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1057
Název záměru: Průběžná prášková lakovací linka, Vojkovice, k.ú. Vojkovice u Židlochovic
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovVojkoviceVojkovice u Židlochovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2013 09:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SW-MOTECH s.r.o., Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice
IČ oznamovatele: 26253411
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1057_oznameni.zip (27299 kB) - 04.03.2013 09:13:40
Informace o oznámení: JHM1057_infOznam.pdf (434 kB) - 04.03.2013 09:13:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1057_zjistovaci.zip (927 kB) - 11.04.2013 09:52:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1057_infZjistovaci.pdf (456 kB) - 11.04.2013 09:56:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: