Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1062
Název záměru: Travnatá RWY - Letiště Drnholec
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavDrnholecDrnholec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2013 14:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Petr Marcinčák, Vinařská 1561/6, 692 01 Mikulov
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 12.05.2013
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: JHM1062_oznameni.zip (42191 kB) - 18.04.2013 14:36:00
Informace o oznámení: JHM1062_infOznam.doc (60 kB) - 22.04.2013 14:10:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1062_zjistovaci.doc (87 kB) - 20.05.2013 14:34:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: