Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1078
Název záměru: PASPOL s.r.o. - zařízení pro shromažďování odpadních olejů
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovZbýšovZbýšov u Oslavan
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: PASPOL s.r.o., Havířská 679, 664 11 Zbýšov
IČO oznamovatele: 41603591
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2013 15:00
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 12.08.2013
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1078_oznameni.pdf (2160 kB) - 22.07.2013 15:11:54
Informace o oznámení: JHM1078_infOznam.doc (51 kB) - 22.07.2013 15:08:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1078_zjistovaci.doc (69 kB) - 28.08.2013 15:00:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: