Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1096
Název záměru: Rekonstrukce tavícího agregátu, Sklárny Moravia, akciová společnost
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoÚsobrnoÚsobrno
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2013 11:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sklárny Moravia, akciová společnost, Úsobrno č.79, 679 39 Úsobrno
IČ oznamovatele: 16343646
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 25.11.2013
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1096_oznameni.pdf (2866 kB) - 04.11.2013 12:03:31
Informace o oznámení: JHM1096_infOznam.doc (64 kB) - 04.11.2013 12:03:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1096_zjistovaci.pdf (375 kB) - 02.12.2013 11:19:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: