Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1099
Název záměru: Linka na výrobu betonových prvků Karusel a Columbia (MASA)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovOtniceOtnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2013 10:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BETON BROŽ s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice
IČ oznamovatele: 26943565
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2013
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1099_oznameni.pdf (8849 kB) - 12.11.2013 08:26:50
Informace o oznámení: JHM1099_infOznam.pdf (306 kB) - 11.11.2013 10:30:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1099_zjistovaci.doc (68 kB) - 11.12.2013 10:28:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: