Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1109
Název záměru: Travnatá plocha pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení (SLZ), skladovací haly v areálu Excalibur City Hatě
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoChvaloviceChvalovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2014 14:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Excalibur City s.r.o., Chvalovice-Hatě 183, 669 02 Znojmo
IČ oznamovatele: 25515705
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 22.01.2014
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: JHM1109_oznameni.zip (8195 kB) - 02.01.2014 10:48:55
Informace o oznámení: JHM1109_infOznam.doc (62 kB) - 02.01.2014 10:48:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1109_zjistovaci.doc (91 kB) - 03.02.2014 14:21:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: