Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1124
Název záměru: Farma dojnic Podmyče, k.ú. Podmyče
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoPodmyčePodmyče
Poznámka: Záměr podán ve formě dokumentace dle přílohy č. 4 zákona.
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2014 09:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEMOS Lesná, spol.s r.o.
IČ oznamovatele: 47673656
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 27.03.2014
Text dokumentace: JHM1124_dokumentace.zip (27417 kB) - 24.02.2014 08:54:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1124_infDokumentace.pdf (437 kB) - 24.02.2014 08:55:02
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 06.06.2014
Text posudku: JHM1124_posudek.pdf (2344 kB) - 05.05.2014 15:55:47
Informace o posudku: JHM1124_infPosudek.pdf (384 kB) - 05.05.2014 15:57:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1124_zaveryStan.pdf (556 kB) - 03.07.2014 09:46:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: