Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1179
Název záměru: Modernizace farmy chovu hospodářských zvířat Krásensko
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovKrásenskoKrásensko
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.11.2014 08:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOJÁL Krásensko, družstvo, Krásensko 58, 683 04 Krásensko
IČ oznamovatele: 25250868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2014
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1179_oznameni.pdf (4285 kB) - 09.10.2014 11:05:41
Informace o oznámení: JHM1179_infOznam.doc (58 kB) - 09.10.2014 11:05:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1179_zjistovaci.zip (457 kB) - 11.11.2014 08:56:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1179_infZjistovaci.doc (77 kB) - 11.11.2014 08:56:03
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: