Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1182
Název záměru: Doplnění výroby obalovny Holubice technologií výroby modifikovaných asfaltů
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovHolubiceHolubice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO oznamovatele: 26177005
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2014 14:34
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.11.2014
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1182_oznameni.zip (41588 kB) - 21.10.2014 09:35:05
Informace o oznámení: JHM1182_infOznam.doc (51 kB) - 21.10.2014 09:35:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1182_zjistovaci.doc (67 kB) - 20.11.2014 14:34:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: